SEMINAR 2017.

U okviru projekta “Sport je moje pravo” organizuje se već treći put seminar namjenjen temi volonterizma. Ideja ove projektne aktivnosti jeste edukacija volontera. Ove godine odlučili smo se za Bjelašnicu gdje se u periodu od 27. i 28.jula.2017 godine održao trening na temu: “Povećanje kapaciteta Udruženja OAZA uz strateško privlačenje , zadržavanje i insirisanje volontera”. Seminar je rezultirao svim predviđenim ciljevima te je adekvatno koordiniran uz pomoć naših partnera iz Švedske koji već dugi niz godina organizuju najveće takmičenje za osobe sa intelektualnim teškoćama na području cijele Evrope. Lena Andersson i Peter Nilsson su uspjeli prenjeti njihova iskustva, inspirisati volontere Udruženja OAZA i dati jako korisne savjete za buduću saradnju volontera u našem Udruženju. Zahvaljujemo se svim prisutnim!!!