STONI TENIS

PROPOZICIJE ZA TAKMIČENJE U STONOM TENISU:

 

Član 1.

Takmičenje u stonom tenisu je pojedinačno za sve tri divizije. Takmičenje će se igrati po sistemu svako sa svakim u grupi, grupu čine četiri takmičara, a pobjednici grupa nastavljaju takmičenje dalje u borbi za medalje.

Mečevi se igraju u dva dobivena seta (2×11).

 

Član 2.

Grupe će se formirati prema prijavama takmičara po sposobnostima, prema starosnoj dobi i polu.

 

Ekipu čine:

–          I divizija:  2M + 2Ž

–          II divizija: 2M + 2Ž

–          III divizija: 2M + 2Ž

 

Član 3.

Takmičari su dužni da nastupe u sportskoj opremi i svaki takmičar je dužan ponijeti na takmičenje reket za stoni tenis.

 

Član 4.

Ukoliko dođe do žalbe od strane neke ekipe učesnice, žalba se podnosi organizatoru takmičenja u pismenoj formi , popunjavanjem „Žalbenog formulara“, u roku od 15 (petnaest) minuta.

„Žalbeni formular“ popunjava i potpisuje trener (vođa ekipe).

 

Član 5.

Trener, odnosno vođa ekipe je odgovoran za ponašanje svojih takmičara prije, za vrijeme takmičenja, te nakon takmičenja, u skaldu s “Kodeksom ponašanja SIO”.

 

Član 6.

Svi aktivni učesnici-takmičari trebaju uraditi ljekarski pregled i biti zdravstveno sposobni za takmičenje, za njihovo zdravlje isključivo su odgovorni njihovi treneri (vođe ekipe).

 

Član 7.

Vrstu i način dodjele priznanja za postignute rezultate određuje organizator takmičenja.

 

Član8.

Mečevi će se igrati po pravilima Pravilniku stonoteniskog saveza BiH i prema pravilima Specijalne Olimpijade BIH.

12079817_700105536756374_2609713024911217896_o

12080054_700104733423121_3211952357216923875_o