PLIVANJE

PROPOZICIJE ZA TAKMIČENJE U PLIVANJU:

 

Član 1.

 

Takmičenje u plivanju je odvojeno u tri divizije prema stepenu sposobnosti, po starosnoj dobi, vremenu i po disciplinama.

Takmičenje se neće organizovati u onim disciplinama u kojima nema dovoljan broj takmičara (minimalno 3 takmičara).

 

  I divizija (laka intelektualna teškoća) II divizija (umjerena intelektualna teškoća) III divizija (teže i teška intelektualna teškoća)
 

 

DISCIPLINA

25 m kraul 25 m kraul 12.5m sa pomagalima
25 m prsno 25 m prsno
25 m leđno 25 m leđno
50 m kraul 50 m kraul
50 m prsno 50 m prsno
50 m leđno 50 m leđno

 

 

 

Član 2.

Jedan takmičar može nastupiti najviše u dvije discipline.

 

 

Član 3.

Takmičari su dužni da nastupe u adekvatnoj sportskoj opremi (kupaći kostim, kapa i naočale za plivanje).

 

Član 4.

Ukoliko dođe do žalbe od strane neke ekipe učesnice, žalba se podnosi organizatoru takmičenja u pismenoj formi , popunjavanjem „Žalbenog formulara“, u roku od 15 (petnaest) minuta.

„Žalbeni formular“ popunjava i potpisuje trener (vođa ekipe).

 

Član 5.

Trener, odnosno vođa ekipe je odgovoran za ponašanje svojih takmičara prije, za vrijeme takmičenja, te nakon takmičenja, u skaldu s “Kodeksom ponašanja SIO”.

 

Član 6.

Svi aktivni učesnici-takmičari trebaju uraditi ljekarski pregled i biti zdravstveno sposobni za takmičenje, za njihovo zdravlje isključivo su odgovorni njihovi treneri (vođe ekipe).

 

Član 7.

Vrstu i način dodjele priznanja za postignute rezultate određuje organizator takmičenja.

 

Član 8.

Takmičenje u plivanju će biti po pravilima plivačkog saveza BiH, kao i pravilima Specijalne Olimpijade BIH.

11222150_699642233469371_8562276829201024855_o

12030338_699642926802635_1594473341648541779_o