NOGOMET

PROPOZICIJE ZA TAKMICENJE U NOGOMETU:

 

Član 1.

Takmičenje u nogometu je ekipno. Takmičenje je za mušku i žensku kategoriju.

Utakmice se igraju:

I divizija: 2 x 10 minuta, sa 3 minuta odmora (poluvrijeme).

II divizija: 2 x 8 minuta, sa 3 minuta odmora (poluvrijeme).

 

Član 2.

Takmičenje će se igrati po Kup sistemu, po divizijama, a grupe će se izabrati prema prijavama takmičara po starosnoj dobi, prema polu i sposobnostima.

 

Ekipu čine:

8 takmičara: 6 + 2 rezervna

 

Član 3.

Takmičari su dužni da nastupe u sportskoj opremi i svaki takmičar mora imati adekvatnu odgovarajuću opremu, (patike, šorc i dres – ista boja dresa ekipe) u suprotnom neće moći nastupiti na takmičenju.

 

Član 4.

Ukoliko dođe do žalbe od strane neke ekipe učesnice, žalba se podnosi organizatoru takmičenja u pismenoj formi, popunjavanjem „Žalbenog formulara“, u roku od 15 (petnaest) minuta.

„Žalbeni formular“ popunjava i potpisuje trener (vođa ekipe).

 

Član 5.

Trener, odnosno vođa ekipe je odgovoran za ponašanje svojih takmičara prije, za vrijeme takmičenja, te nakon takmičenja, u skaldu s “Kodeksom ponašanja SIO”.

 

Član 6.

Svi aktivni učesnici-takmičari trebaju uraditi ljekarski pregled i biti zdravstveno sposobni za takmičenje, za njihovo zdravlje isključivo su odgovorni njihovi treneri (vođe ekipe).

 

Član 7.

Ceremoniju dodjele medalja i priznanja, će odreditit organizator.

 

Član 8.

Utakmice će se igrati će se igrati po pravilima Nogometnog saveza BiH i Specijalne Olimpijade BIH.

12132432_700086946758233_6589281560141128267_o

12068432_700087046758223_1855748433935326847_o