KUGLANJE

PROPOZICIJE ZA TAKMIČENJE U KUGLANJU:

 

 

Član 1.

Ekipu čine tri takmičara. Svaki takmičar u jednoj seriji ima dva bacanja, igraju se tri serije, a pobjednik je ekipa koja na kraju ima veći broj bodova. Formiraće se četiri grupe, a takmičenje u grupama će biti po kup sistemu. Pobjednici grupa će igrati u polufinalu i utakmicama za prvo i treće mjesto.

 

Član 2.

Ekipa učesnice mogu prijaviti maksimalno dvije ekipe za takmičenje u kuglanju.

 

Član 3.

Takmičari su dužni da nastupe u sportskoj opremi i svaki takmičar mora imati adekvatnu odgovarajuću opremu, (patike, trenerke, i /ili  dres – ista boja dresa ekipe) u suprotnom neće moći nastupiti na takmičenju.

 

Član 4.

Ukoliko dođe do žalbe od strane neke ekipe učesnice, žalba se podnosi organizatoru takmičenja u pismenoj formi , popunjavanjem „Žalbenog formulara“, u roku od 15 (petnaest) minuta.

„Žalbeni formular“ popunjava i potpisuje trener (vođa ekipe).

 

Član 5.

Trener, odnosno vođa ekipe je odgovoran za ponašanje svojih takmičara prije, za vrijeme takmičenja, te nakon takmičenja, u skaldu s “Kodeksom ponašanja SIO”.

 

Član 6.

Svi aktivni učesnici-takmičari trebaju uraditi ljekarski pregled i biti zdravstveno sposobni za takmičenje, za njihovo zdravlje isključivo su odgovorni njihovi treneri (vođe ekipe).

 

Član 7.

Vrstu i način dodjele priznanja za postignute rezultate određuje organizator takmičenja. . Tri prvoplasirane ekipe osvajaju nagrade.

 

 

Član 8.

Takmičenje u kuglanju će biti po pravilima organizatora takmičenja

12079472_699757046791223_8681506208230400117_n

11168073_699757146791213_2139770408309151542_n