KOŠARKA

Košarka kao sport je u plan i program rada sportskih aktivnosti uvedena je 2008 godine. Košarkaška ekipa je također učestvovala na brojnim domaćim i međunarodnim takmičenjima. Neki od članova Udruženja „Oaza“ učestvovali su na Olimpijskim igrama u Atini 2011 god. i osvojili zlatnu medalju.

 

PROPOZICIJE ZA TAKMIČENJE U KOŠARCI:

 

Član 1.

Takmičenje u košarci je ekipno. Takmičenje će se organizovati po grupama. Igra se po kup sistemu.

Utakmice se igraju:

I divizija: 2 x 10 minuta, sa 3 minuta odmora (poluvrijeme).

II divizija: 2 x 8 minuta, sa 3 minuta odmora (poluvrijeme).

 

Član 2.

Takmičenje će se igrati po Kup sistemu, po divizijama, a grupe će se izabrati prema prijavama takmičara po starosnoj dobi, prema polu i sposobnostima.

 

Ekipu čine:

–          I divizija:  5 + 3 zamjena

–          II divizija: 5 + 3 zamjena

 

Član 3.

Takmičari su dužni da nastupe u sportskoj opremi i svaki takmičar mora imati adekvatnu odgovarajuću opremu, (patike, šorc i dres – ista boja dresa ekipe) u suprotnom neće moći nastupiti na takmičenju.

 

Član 4.

Ukoliko dođe do žalbe od strane neke ekipe učesnice, žalba se podnosi organizatoru takmičenja u pismenoj formi , popunjavanjem „Žalbenog formulara“, u roku od 15 (petnaest) minuta.

„Žalbeni formular“ popunjava i potpisuje trener (vođa ekipe).

 

Član 5.

Trener, odnosno vođa ekipe je odgovoran za ponašanje svojih takmičara prije, za vrijeme takmičenja, te nakon takmičenja, u skaldu s “Kodeksom ponašanja SIO”.

 

Član 6.

Svi aktivni učesnici-takmičari trebaju uraditi ljekarski pregled i biti zdravstveno sposobni za takmičenje, za njihovo zdravlje isključivo su odgovorni njihovi treneri (vođe ekipe).

 

Član 7.

Vrstu i način dodjele priznanja za postignute rezultate određuje organizator takmičenja.

Član 8.

Mečevi će se igrati po pravilima Pravilniku košarkaškog saveza BiH i Specijalne Olimpijade BIH.

12140158_700317910068470_24809234315049284_o

12113442_700318523401742_7011874479816435816_o