Smještaj/hotel

Nadamo se da će te svojim učešćem osigurati da vrijednosti SIO budu i dalje promovirane!!!

U skladu s „Kriterijem za učešće na SIO“ obavještavamo Vas da će udruženje Oaza/organizator sufinansirati  40% od cijene troškova smještaja za ekipe iz Bosne i Hercegovine, te da je broj učesnika čije troškove smještaja sufinansira:  200 osoba.

Nakon što se ovaj broj popuni svi ostali učesnici snositi će u potpunosti troškove smještaja.

Ekipe koje su dostavile prijavu nakon popunjavanja predviđenog broja za sufinansiranje troškova smještaja bit će obaviještene o tome od strane organizatora.

Stoga vas pozivamo da što prije pošaljete svoje prijave sa tačnim brojem takmičara koji će uzeti učešće na SIOu, a najkasnije do 31.08.2016. godine. Naknadne prijave neće biti moguće.

Ove godine je izabran hotel “BM”, kao cijenovno i kvalitetom najpovoljniji za smještaj učesnika SIO. Cijena smještaja po danu i po osobi na bazi punog pansiona je 50,00 KM.

Hotel “BM” Adresa: Pijačna 2, Sarajevo 71000, Telefon: 033 774-630

web: http://hotelibm.com