Opće informacije

 

Povećana svijest u društvu o kapacitetima osoba sa intelektualnim teškoćama kroz sportske aktivnosti koje sprovodi Udruženej Oaza – SIO (SPORTSKE IGRE OAZE).

Najveće takmičenje na podrućju jugo-istočne Evrope za osobe s intelektualnim poteškoćama. Uspjeh koji se nadograđuje od 2011.godine i svake godine biva sve obimniji, sadržajniji i kvalitetniji. Četverodnevna  aktivnost koja na području Kantona Sarajevo pljeni pažnju svakog grđanina. U ovom projektu definitivno leži mogućnost maksimalnog lobiranja, osoba sa intelektualnim teškoćama, što je nama kao timu Udruženja „Oaza“ od krucijalnog znaćaja.

 Cilj: je ravnopravan odnos i inkorporiranost osoba sa intelektualnim teškoćama u sve životne sfere. Promocija mogućnosti i sposobnosti osoba sa intelektualnim teškoćama kroz sport.

Udruženje Oaza organizuje sportsko takmičenje u različitim sportovima i igrama za djecu stariju od osam godina i odrasle sa intelektualnim teškoćama, dajući im neprekidnu mogućnost za razvoj fizičke kondicije, demonstriranje hrabrosti, uživanje i sudjelovanje u podjeli darova, vještina i prijateljstva sa svojim porodicama, drugim sportistima i lokalnom zajednicom.

Najveće vrijednosti SIO su prijateljstvo i sportski duh, te promocija prava i mogućnosti sa intelektualnim teškoćama.

Prema UN konvenciji koja je potpisana i ratifikovana 2009.god. U Bosni i Hercegovini. Osobe sa invaliditetom imaju pravo na aktivno bavljenje sportom i rekreacijom.

Sportovi u kojima takmičari imaju mogućnost da se bore za medalju, su: plivanje, boćanje, kuglanje, atletika, košarka, nogomet, stolnitenis i MATP-program za osobe sa višestrukim smetnjama.

12015137_699520170148244_9007672319914839139_o

12031627_700101520090109_7852433998514928837_o

12038703_700319900068271_8194653835398431433_o

12017683_699645413469053_1300113891168052038_o

12052450_700098083423786_4694167712000100198_o

12088258_699756956791232_700390689752105399_n

12139973_699711313462463_5530827410672191196_o

12091472_700333356733592_715966831292365056_o

12095303_699642553469339_7584011508922848550_o