BOĆANJE

Boćanje je jedan od sportova kojim se većina osoba sa intelektualnim teškoćama može baviti jer ne zahtjeva veliku kretnu angažiranost. Naši korisnici posebno vole ovaj sport pa ih je  i najveći broj uključenih u treninge boćanja.

PROPOZICIJE ZA TAKMIČENJE U BOĆANJU:

 

Član 1.

Takmičenje u boćanju je ekipno. Ekipu čine tri takmičara. Ekipa može biti muška, ženska i kombinovana.

Ekipe učesnice mogu prijaviti maksimalno dvije ekipe za takmičenje.

Član 2.

Formiraće se četiri grupe a takmičenje u grupama će biti po kup sistemu. Pobjednici grupa će igrati u polufinalu i utakmicama za prvo i treće mjesto. Tri prvoplasirane ekipe osvajaju nagrade.

 

Član 3.

Takmičari su dužni da nastupe u sportskoj opremi patike, (šorc i dres ili trenerka -ista boja dresa/trenerke ekipe).

 

Član 4.

Ukoliko dođe do žalbe od strane neke ekipe učesnice, žalba se podnosi organizatoru takmičenja u pismenoj formi , popunjavanjem „Žalbenog formulara“, u roku od 15 (petnaest) minuta.

„Žalbeni formular“ popunjava i potpisuje trener (vođa ekipe).

 

Član 5.

Trener, odnosno vođa ekipe je odgovoran za ponašanje svojih takmičara prije, za vrijeme takmičenja, te nakon takmičenja, u skaldu s “Kodeksom ponašanja SIO”.

 

Član 6.

Svi aktivni učesnici-takmičari trebaju uraditi ljekarski pregled i biti zdravstveno sposobni za takmičenje, za njihovo zdravlje isključivo su odgovorni njihovi treneri (vođe ekipe).

Član 7.

Vrstu i način dodjele priznanja za postignute rezultate određuje organizator takmičenja (diplome i medalje).

 

Član 8.

Takmičenje u boćanju će biti po pravilima boćarskog saveza BiH, kao i pravilima Specijalne Olimpijade BIH.

12087030_700331686733759_9032691700990400281_o

12139931_700332223400372_2096520201021689713_o