ATLETIKA

PROPOZICIJE ZA TAKMIČENJA U ATLETICI:

 

Član 1.

Takmičenje u atletici je pojedinačno i odvojeno u tri divizije prema stepenu sposobnosti, prema starosnoj dobi, po rezultatu i disciplinama.

Takmičenje se neće organizovati u onim disciplinama u kojima nema dovoljan broj takmičara (minimalno 3 takmičara).

 

 

 

 

DISCIPLINA

I divizija (laka intelektualna teškoća) II divizija (umjerena intelektualna teškoća) III divizija (teže i teška intelektualna teškoća)
100 m 100 m 50 m
200 m 200 m
400 m 400 m
Skok u dalj Skok u dalj Skok u dalj iz mjesta
Bacanje kugle Bacanje kugle Bacanje teniske loptice
4×100 m 4×100 m

 

 

 

Član 2.

Ekipa može prijaviti dva takmičara u jednoj disciplini. Jedan takmičar smije nastupiti samo u jednoj disciplini.

 

Član 3.

Takmičari su dužni da nastupe u sportskoj opremi i svaki takmičar mora imati adekvatnu odgovarajuću opremu, (patike, šorc i dres – ista boja dresa ekipe) u suprotnom neće moći nastupiti na takmičenju.

 

Član 4.

Ukoliko dođe do žalbe od strane neke ekipe učesnice, žalba se podnosi organizatoru takmičenja u pismenoj formi , popunjavanjem „Žalbenog formulara“, u roku od 15 (petnaest) minuta.

„Žalbeni formular“ popunjava i potpisuje trener (vođa ekipe).

 

Član 5.

Trener, odnosno vođa ekipe je odgovoran za ponašanje svojih takmičara prije, za vrijeme takmičenja, te nakon takmičenja, u skaldu s “Kodeksom ponašanja SIO”.

 

Član 6.

Svi aktivni učesnici-takmičari trebaju uraditi ljekarski pregled i biti zdravstveno sposobni za takmičenje, za njihovo zdravlje isključivo su odgovorni njihovi treneri (vođe ekipe).

 

Član 7.

Vrstu i način dodjele priznanja za postignute rezultate određuje organizator takmičenja.

 

Član 8.

Takmičenje u atletici će biti po pravilima atletskog saveza BiH, kao i pravilima Specijalne Olimpijade BIH.

12068885_699793660120895_2225589261375895636_o

12087964_699793593454235_2335525657030960296_o12139973_699711313462463_5530827410672191196_o